2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  ENFERMERÍA EN EL ADULTO
DATOS IDENTIFICATIVOS 2017_18
Asignatura (*) ENFERMERÍA EN EL ADULTO Código 18254104
Titulación
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo Horarios y datos del examen
10 Obligatoria Segundo 2Q
Modalidad y lengua de impartición Ver grupos de trabajo
Prerrequisitos
Departamento Enfermería
Coordinador/a
RUBIO RICO, MARIA LOURDES
Correo-e lourdes.rubio@urv.cat
sagrario.chacon@urv.cat
silvia.lopez@urv.cat
alba.roca@urv.cat
Profesores/as
RUBIO RICO, MARIA LOURDES
CHACÓN GARCÉS, MARIA SAGRARIO
LÓPEZ REYES, SILVIA
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
Web http://moodle.urv.net/moodle
Información relevante L'assignatura de l’ Adult té com a propòsit preparar els estudiants en l’atenció d’infermeria a l’adult amb problemes de salut en un primer nivell de complexitat. Es té en compte que la vida adulta cobreix una amplia gamma d’edats -des de la joventut fins a la vellesa- i que els problemes de salut prevalents, les causes, efectes, maneres d’afrontar-los i necessitats d’atenció, són diferents en relació a l’edat i a la gravetat i complexitat de les situacions. En la línea d’allò que els estudiants han treballat en primer curs, el marc filosòfic i conceptual d’aquest programa és L’Escola Filosòfica del Cuidatge Humà amb un enfocament fenomenològic i constructivista de l’aprenentatge. Els temes s’organitzen en relació als problemes de salut més prevalents en la vida adulta, i integren coneixements relacionats amb l’ètica, infermeria psicosocial, infermeria comunitària, i infermeria medicoquirúrgica,. S’espera que els objectius, temes i escenaris que es plantegen cobreixen aquesta varietat de perspectives. També s’espera afavorir en l’estudiant el desenvolupament de conceptes, habilitats i actituds en l’atenció a l’adult en un diàleg real entre edat, problemes de salut, situacions i escenaris, projectant l’atenció a la familia. Programada a 2on. curs i en el 2on. quadrimestre, l’activitat s’organitza al llarg de 15 setmanes, amb un total de 10 crèdits ECTS que en nombre d’hores estan distribuïts en: teoria 54h., seminaris 28 h i ABP 18h.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.