2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  FARMACOLOGÍA
DATOS IDENTIFICATIVOS 2017_18
Asignatura (*) FARMACOLOGÍA Código 18254107
Titulación
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Tipo Curso Periodo Horarios y datos del examen
6 Obligatoria Segundo AN
Modalidad y lengua de impartición Ver grupos de trabajo
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Médicas Básicas
Coordinador/a
ROMEU FERRAN, MARTA
Correo-e marta.romeu@urv.cat
miguel.querol@urv.cat
mariaesther.julian@urv.cat
Profesores/as
ROMEU FERRAN, MARTA
QUEROL DE CÁRDENAS, MIGUEL
JULIÁN ÁVILA, MARIA ESTHER
Web
Información relevante La realització de la teràpia farmacològica té caràcter interdisciplinari, de manera que tots els professionals de la salut desenvolupin activitats complementàries amb tendència a millorar el rendiment del tractament farmacològic. Així, el professional d’infermeria per a poder ser eficaç, mitjançant l’ús dels coneixements i metodologia adequats, ha de plantejar-se uns objectius, activitats o adquisició d’habilitats relacionades amb aquest tema, com: • Administrar els fàrmacs segons les seves propietats. Seguir totes les observacions contingudes en la prescripció mèdica. • Valorar l’eficàcia del tractament, controlar les circumstàncies fisiològiques i fisiopatològiques que poden afectar-lo. • Valorar els senyals d’alarma indicatius de toxicitat lleu/greu. Posar en funcionament, si escau, els mecanismes d’urgències específics. • Analitzar les interaccions potencials clínicament significatives. • Prevenir la toxicitat del fàrmac per a incrementar la seguretat del pacient. Disminuir o alleujar les molèsties del tractament farmacològic; valorar i controlar les circumstàncies precipitants. • Informar al pacient, valorar els seus coneixements previs i el compliment del tractament prescrit.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.