2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  FARMACOLOGIA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) FARMACOLOGIA Codi 18254107
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Coordinador/a
ROMEU FERRAN, MARTA
Adreça electrònica marta.romeu@urv.cat
monica.munoz@urv.cat
nuria.gotanegra@urv.cat
Professors/es
ROMEU FERRAN, MARTA
MUÑOZ CORTÉS, MÓNICA
GOTANEGRA GUZMAN, NÚRIA
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.  


La realització de la teràpia farmacològica té caràcter interdisciplinari, de manera que tots els professionals de la salut desenvolupin activitats complementàries amb tendència a millorar el rendiment del tractament farmacològic. Així, el professional d’infermeria per a poder ser eficaç, mitjançant l’ús dels coneixements i metodologia adequats, ha de plantejar-se uns objectius, activitats o adquisició d’habilitats relacionades amb aquest tema, com: • Administrar els fàrmacs segons les seves propietats. Seguir totes les observacions contingudes en la prescripció mèdica. • Valorar l’eficàcia del tractament, controlar les circumstàncies fisiològiques i fisiopatològiques que poden afectar-lo. • Valorar els senyals d’alarma indicatius de toxicitat lleu/greu. Posar en funcionament, si escau, els mecanismes d’urgències específics. • Analitzar les interaccions potencials clínicament significatives. • Prevenir la toxicitat del fàrmac per a incrementar la seguretat del pacient. Disminuir o alleujar les molèsties del tractament farmacològic; valorar i controlar les circumstàncies precipitants. • Informar al pacient, valorar els seus coneixements previs i el compliment del tractament prescrit.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent