2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN EN ENFERMERÍA
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A5.1 Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
 A5.2 Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
 A5.3 Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions dietètiques adequades.
Tipo B Código Competencias Transversales
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
Tipo C Código Competencias Nucleares