2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN EN ENFERMERÍA
   Resultados de aprendizaje
Tipo A Código Resultados de aprendizaje
 A5.1 Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en l'alimentació de l'home en el decurs de la història
Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment
Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia
 A5.2 Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments
 A5.3 Realitzar valoracions de l'estat nutricional
Tipo B Código Resultados de aprendizaje
 CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
Tipo C Código Resultados de aprendizaje