2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN EN ENFERMERÍA
   Contenidos
tema Subtema
Unitat temàtica 1: Introducció
Es defineixen el següents conceptes: nutrient, aliment, nutrició, alimentació, dietètica i dietoteràpia.
Relació entre salut i alimentació.
Breu repàs de la història de l'alimentació humana. Factors que incideixen en l'alimentació humana.
Unitat temàtica 2: Energia i nutrients
En aquest apartat s'estudia el valor energètic dels nutrients, les necessitats energètiques de l'home i els factors que influeixen.
Es descriuen els diversos nutrients i elements que es troben en els aliments: glúcids, lípids, proteïnes, elements químics essencials, vitamines, aigua i electròlits, fibra vegetal.
Unitat temàtica 3:Educació per la salut Comprén laintroducció a la higiene alimentaria, i als conceptes d'alimentació equilibrada i dietoteràpia.
Unitat temàtica 4: Digestió i absorció dels constituents bàsics de la nutrició Macronutrients. Transport epitelial. Absorció d'aminoàcids, lípids i glúcids. Metabolisme dels àcids biliars.
Micronutrients. Vitamines hidrosolubles i liposolubles. Macrominerals (Ca, Mg) i oligoelements (Fe, Zn, Cu, Cr, Se, I, Mn)
Unitat temàtica 5: Malalties d’origen alimentari
Per causes microbiològiques, biològiques i per altres causes.
Unitat temàtica 6: Interrelacions metabòliques Cicle dejú-alimentació. Interrelacions metabòliques dels teixits en diversos estats nutricionals i hormonals
Unitat temàtica 7: Alteracions de la ingesta
Indicadors de malnutrició. Malnutrició per defecte (desnutrició) i per excés (sobrepès i obesitat). S’estudien també els diferents aspectes que permeten valorar l’estat nutricional de la persona.