2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  PRINCIPIOS DE NUTRICIÓN EN ENFERMERÍA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura. Pressa de contacte i recollida d'informació dels alumnes.
Sesión magistral Exposició interactiva i participativa dels continguts de l'assignatura.
Prácticas en laboratorios Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un àmbit de coneixement en un context determinat. Tallers participatius i interactius amb posades en comú en grup reduït d'aspectes treballats, bé a través de l'observació, l'anàlisi o de la interrelació dels continguts aplicats.
S'organitzaran diferents activitats (exercicis, expressió en debats d'opinió reflexiva, anàlisi crítiques) i realització de tasques proposades.
Trabajos Treball que realitza l'estudiant en equip (grup aleatori petit) i l'exposició oral en classe.
Presentaciones/exposiciones Exposició oral per part dels estudiants del treball realitzar en equip (prèvia presentació escrita)
Atención personalizada Acompanyament en el procés d'aprenentatge