2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Codi 18254110
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
RUBIO RICO, MARIA LOURDES
Adreça electrònica lourdes.rubio@urv.cat
marta.fernandez@urv.cat
mariacarmen.miret@urv.cat
evamariade.mingo@urv.cat
laura.duran@urv.cat
laura.gay@urv.cat
Professors/es
RUBIO RICO, MARIA LOURDES
FERNÁNDEZ YAGÜE, MARTA
MIRET FERRANDO, MARIA CARMEN
DE MINGO FERNÁNDEZ, EVA MARIA
DURAN MARQUEZ, LAURA
GAY TELLO, LAURA
Web http://http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


Es tracta d’una assignatura obligatòria de caràcter pràctic clínic, que té com a objectiu que l’alumne desenvolupi competències en relació a tenir cura de les persones y família Al llarg de les diferents experiències, l’estudiant va capacitant-se progressivament per mobilitzar recursos que li permetin: -analitzar i comprendre la situació de la persona en el context clínic. -progressar en les habilitats clíniques enfocades al cuidatge -reflexionar sobre les seves pròpies vivències -madurar com a persones i com a professionals.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent