2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II Codi 18254112
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
5 Obligatòria Segon AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
RUBIO RICO, MARIA LOURDES
Adreça electrònica lourdes.rubio@urv.cat
josemanuel.yepes@urv.cat
inmaculada.demolina@urv.cat
alba.roca@urv.cat
encarnacion.iglesias@urv.cat
mariamontserrat.sarasa@urv.cat
ilga.ruschak@urv.cat
laura.duran@urv.cat
marianeus.montserrat@urv.cat
meritxell.lorente@urv.cat
Professors/es
RUBIO RICO, MARIA LOURDES
YEPES TRIGUEROS, JOSÉ MANUEL
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
IGLESIAS RIERA, ENCARNACIÓN
SARASA BERNABE, MARIA MONTSERRAT
RUSCHAK -, ILGA
DURAN MARQUEZ, LAURA
MONTSERRAT MONCUSÍ, MARIA NEUS
LORENTE VALL, MERITXELL
Web http://moodle.urv.cat/
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.  


Es tracta d'una matèria obligatòria de caràcter pràctic-simulat que té com a propòsit preparar els estudiants en els procediments, valoracions i cures clíniques més habituals de la pràctica infermera. La recreació de situacions reals de la pràctica professional potencia l'aprenentatge de coneixements, habilitats i actituds que l'alumne ha d'adquirir abans d'entrar en contacte amb pacients i famílies. A més les pràctiques en laboratoris de simulació permeten a l'estudiant un aprenentatge progressiu de les competències clíniques en un entorn lliure de les tensions que produeixen les situacions reals. La recreació d'un entorn protegit permet a l'estudiant la possibilitat de fer les repeticions necessàries per adquirir l'habilitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent