2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA Codi 18254115
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Obligatòria Tercer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
HERNANDEZ VILLEN, OLIVIA
Adreça electrònica olivia.hernandez@urv.cat
jesus.esteve@urv.cat
Professors/es
HERNANDEZ VILLEN, OLIVIA
ESTEVE FERRAN, JESUS
Web
Informació rellevant A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. En aquesta assignatura s'analitzen els elements bàsics pel desenvolupament del treball de la infermera, de les unitats d'infermeria, dels centres i les seves relacions. L'objectiu de tots serà la bona organització, la seguretat, l'eficiència i la flexibilitat. També aportarà experiències i coneixements per que l'alumne pugui ser més conscient de la seva influència en la rendibilitat de tots els recursos que s'esmerçen en l'àrea de la salut
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent