2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS Codi 18254116
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
Adreça electrònica roser.ricoma@urv.cat
leticia.bazo@urv.cat
alba.roca@urv.cat
evamariade.mingo@urv.cat
laia.callau@urv.cat
jesica.capera@urv.cat
barbara.coloma@urv.cat
laura.reyes@urv.cat
Professors/es
RICOMÀ MUNTANÉ, MARIA DEL ROSER
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
DE MINGO FERNÁNDEZ, EVA MARIA
CALLAU SAMARRA, LAIA
CAPERA FERNÁNDEZ, JESICA
COLOMA GOMEZ, BARBARA
REYES MARTÍ, LAURA
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


L’assignatura infermeria en cuidatges crítics és de caràcter teòric i té com a propòsit preparar als estudiants en l’atenció d’infermeria en situació crítica; tenint en compte els problemes de salut més prevalent, les causes, els efectes, les formes d’afrontament i les necessitats d’atenció per el manteniment de la homeòstasi durant els trastorns que posen en perill la vida.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent