2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III Codi 18254118
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4 Obligatòria Tercer AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
Adreça electrònica roser.ricoma@urv.cat
alba.roca@urv.cat
jesica.capera@urv.cat
raul.gonzalez@urv.cat
barbara.coloma@urv.cat
meritxell.lorente@urv.cat
Professors/es
RICOMÀ MUNTANÉ, MARIA DEL ROSER
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
CAPERA FERNÁNDEZ, JESICA
GONZÁLEZ JAUREGUI, RAÜL
COLOMA GOMEZ, BARBARA
LORENTE VALL, MERITXELL
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.  


Es tracta d’una assignatura obligatòria de caràcter pràctic-simulació que té com a propòsit preparar als estudiants en els procediments, valoracions i cuidatges més habituals a la pràctica diària del pacient crític. La recreació de situacions reals de la pràctica professional potencia l'aprenentatge de coneixements, habilitats i actituds que l'alumne ha d'adquirir abans d'entrar en contacte amb pacients i famílies. A més les pràctiques en laboratoris de simulació permeten a l'estudiant un aprenentatge progressiu de les competències clíniques en un entorn lliure de les tensions que produeixen les situacions reals. La recreació d'un entorn protegit permet a l'estudiant la possibilitat de fer les repeticions necessàries per adquirir l'habilitat.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent