2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES III Codi 18254120
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
17 Obligatòria Quart AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
Adreça electrònica gloria.carol@urv.cat
josemanuel.yepes@urv.cat
inmaculada.demolina@urv.cat
marta.fernandez@urv.cat
silvia.lopez@urv.cat
mariadolores.faiges@urv.cat
mariagoretti.gatell@urv.cat
encarnacion.iglesias@urv.cat
mariacarmen.miret@urv.cat
evamariade.mingo@urv.cat
rosadolores.raventos@urv.cat
laura.duran@urv.cat
laura.gay@urv.cat
Professors/es
CAROL MOYANO, GLORIA
YEPES TRIGUEROS, JOSÉ MANUEL
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
FERNÁNDEZ YAGÜE, MARTA
LÓPEZ REYES, SILVIA
FAIGES REDO, MARIA DOLORES
GATELL ANGLÈS, MARIA GORETTI
IGLESIAS RIERA, ENCARNACIÓN
MIRET FERRANDO, MARIA CARMEN
DE MINGO FERNÁNDEZ, EVA MARIA
RAVENTOS TORNER, ROSA DOLORES
DURAN MARQUEZ, LAURA
GAY TELLO, LAURA
Web
Informació rellevant A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent