2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
   Continguts
Tema Subtema
Eix 1:Dessenvolupament personal, relacional, etic, social i cultural.
Dessenvolupar l'habilitat d'implicacio. Prendre conciència de com l'alumne s'inolucre davant les diferents situacions de salut i quines emociosn li generen.
Participació activa com a membre d'un equip
Respècte per la diversitat en presencia, comprensió, aceptació, escolta i compromís ètic.
Eix 2: Desenvolupament d'un coneixement científic i del pensament crític. Relacionar els aspectes teòrics i clínics específics i situacions de cuidatges treballats els cursos anteriors, relacionats directament ams les patologies i pacients que es troven durant les seves pràctiques hospitalaries.
Fer-se preguntes, donar respostes raonadas i prendre decisions adequades a les situacions de salut-malaltia complexes.
Eix 3: Desenvolupament d'un cuidar integral a l'esser humà Conèixer i comprendre la situació particular del pacient i familia des d'una bassant holística.
Incorporar en els cuidatges els coneixement de la persona, el seu entorn i la situació de salut.
Assolir habilitats per garantir entorns de seguretat i confort: prevenció de lesions, administració segura de fàrmacs i prevenció d'infeccions.
Actuar per generar condiança a l'entorn.
Reflexionar davant les normes i rutu¡nes establertes a les diferents unitats en relació a les diferents circumstàncies de cada malalt i les severes families.