2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES IV
   Atenció personalitzada
Descripció

Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.

En el procés d'aprenentatge de l'assignatura, l'estudiant té assignat un /a tutor/a que realitza tutories individualitzades durant l'horari de pràctiques, guiant a l'estudiant en el seu aprenentatge tant en l'aplicació de procediments, en la observació, en la vigilància, en la reflexió en acció com en les actituds que es precisen en la relació d'ajuda, la interrelació i la integració en l'equip professional multidisciplinar. La professora/coordinadora de l'assignatura atén consultes de forma individualitzada d'aquells alumnes que requerixen orientació de pràctiques, o tenen dubtes dels tipus d'activitats a realitzar, o simplement s'interessen pel desenvolupament de les mateixes

 A causa de l’emergència sanitària, l’atenció a l’estudiant es podrà realitzar mitjançant reunions on-line, en horaris concertats ?prèviament per correu electrònic, o mitjançant altres eines virtuals.