2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES V Codi 18254122
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8.5 Obligatòria Quart AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
AGUARÓN GARCÍA, MARÍA JESÚS
Adreça electrònica mariajesus.aguaron@urv.cat
josemanuel.yepes@urv.cat
marta.fernandez@urv.cat
mariadolores.faiges@urv.cat
mariacarmen.miret@urv.cat
Professors/es
AGUARÓN GARCÍA, MARÍA JESÚS
YEPES TRIGUEROS, JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ YAGÜE, MARTA
FAIGES REDO, MARIA DOLORES
MIRET FERRANDO, MARIA CARMEN
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


En el procés d'aprenentatge de l'assignatura, l'estudiant té assignat un /a tutor/a que realitza tutories individualitzades durant l'horari de pràctiques, guiant a l'estudiant en el seu aprenentatge tant en l'aplicació de procediments, en la observació, en la vigilància, en la reflexió en acció com en les actituds que es precisen en la relació d'ajuda, la interrelació i la integració en l'equip professional multidisciplinar. La professora coordinadora de l'assignatura atén consultes de forma individualitzada d'aquells alumnes que requerixen orientació de pràctiques, o tenen dubtes dels tipus d'activitats a realitzar, o necessitin qualsevol tipus d'orientació pel millor desenvolupament de les seves pràctiques
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent