2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) PRÀCTIQUES CLÍNIQUES VI Codi 18254123
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8.5 Obligatòria Quart AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
BURJALES MARTI, MARIA DOLORS
Adreça electrònica mdolors.burjales@urv.cat
cristina.galan@urv.cat
cristina.ferrer@urv.cat
noelia.trabalon@urv.cat
Professors/es
BURJALES MARTI, MARIA DOLORS
GALÁN CONTRERAS, CRISTINA
FERRER GINER, CRISTINA
TRABALÓN MARTÍNEZ, NOELIA
Web http://mdolors.burjales@urv.cat
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 


Les pràctiques clíniques en unitats de psiquiatria i de salut mental, tenent com a objectiu que l'alumne desenvolupi competències en relació a tenir cura de la persona, familia i comunitat en problemes de salut mental. La relació terapèutica és l'instrument bàsic en el rol de la infermera de salut mental. L'assignatura pretèn que l'alumne pugui còneixer quin és el rol de la infermera, quines són les problemàtiques més freqüents i capacitar-se per poder donar resposta, adquirirn habilitats d'observació, comunicació i gestió emocional.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent