2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT Codi 18254202
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
MONTOYA ALCOLEA, MARÍA DESAMPARADOS
Adreça electrònica amparo.montoya@urv.cat
Professors/es
MONTOYA ALCOLEA, MARÍA DESAMPARADOS
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. Aquesta assignatura s'imparteix tan sols a Tarragona, si un estudiant del Campus Terres de l'Ebre o de la Seu del Baix Penedès la vol cursar, haurà de desplaçar-se a Tarragona.


Les assignatures optatives "Aprofundiment del Nen i l’Adolescent a l’hospital i Aprofundiment a l'atenció a la infancia i adolescencia a la comunitat” es realitzaran en modalitat dual. Això vol dir que son assignatures presencials als seus campus corresponents, “Hospital-SBP” i “Comunitat-CC” però a la vegada, estan elaborades de manera que tant els alumnes matriculats d’altres campus, com els que son o passen per situacions de risc-Covid, de forma que els impedeix assistir de forma presencial (rere justificació), les podran seguir de manera virtual. Els continguts moodle estan preparats per a poder seguir-les en ambdues modalitats.  

El nen i la seva família, en el sí de la comunitat es desenvolupa en un mon de característiques especifiques. En aquesta assignatura s'aprofundeix el paper de la infermeria en dos aspectes molt concrets i pràctics per poder treballar amb infants i adolescents en: - Les consultes d’Infermeria Pediàtrica dels Centres d'Assistència Primària (CAPs) on es realitza les revisions dels nens des de la prevenció i per a la detecció precoç de les malalties - Centres escolars com Infermeria Escolar dins del programa d'Educació per a la Salut on es treballen aspectes de alimentació, sexualitat, trastorns psicosocials i drogues.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent