2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL Codi 18254203
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
Adreça electrònica leticia.bazo@urv.cat
Professors/es
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura.Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…).L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.

Les assignatures optatives "Aprofundiment del Nen i l’Adolescent a l’hospital i a la comunitates realitzaran en modalitat dual. Això vol dir que son assignatures presencials als seus campus corresponents, “Hospital-SBP” i “Comunitat-CC” però a la vegada, estan elaborades de manera que tant els alumnes matriculats d’altres campus, com els que son o passen per situacions de risc-Covid, de forma que els impedeix assistir de forma presencial (rere justificació), les podran seguir de manera virtual. Els continguts moodle estan preparats per a poder seguir-les en ambdues modalitats. 

El nen des del naixement es caracteritza per un continuo desenvolupament, creixement, maduració i evolució, per aquesta raó canvien les seves necessitats contínuament. Quan el nen pateix alguna alteració física, psíquica, intel•lectual o al seu entorn i família i ha de ser hospitalitzat, es presenten una sèrie de necessitats que la infermeria ha de donar resposta mitjançant intervencions adequades a cada situació. Situacions que treballarem al llarg de l'assignatura capacitant a l'alumne en el maneig inicial del nen hospitalitzat.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent