2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL Codi 18254205
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
BARCELÓ PRATS, JOSEP
Adreça electrònica josep.barcelo@urv.cat
Professors/es
BARCELÓ PRATS, JOSEP
Web
Informació rellevant
Cuidar a les persones i ajudar a promoure la seva salut, donar suport material i emocional a llurs famílies, liderar al personal d'infermeria, aprendre i saber treballar en equip, renovar la pròpia motivació en el dia a dia... són alguns dels reptes de qualsevol infermer/a en el seu treball, els quals requereixen d'habilitats i actituds diverses, així com de moltes altres eines personals i professionals. Per tots aquests motius, l'objectiu principal d'aquesta assignatura és descriure i analitzar els diversos elements que influeixen, de forma decisiva, en la manera d'afrontar la responsabilitat professional, d'aprofundir en l'autoconeixement i d'aprendre a viure el treball amb consciència, de forma positiva, alegre i amb salut.

IMPORTANT: A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. En tal cas, aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de l'assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no podran accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, així com les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV hauran de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distància de seguretat, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes mesures signant el document de compromís d’auto-responsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.

IMPORTANT: Aquesta assignatura s'imparteix tan sols a la Seu del Baix Penedès. Si un estudiant del Campus Terres de l'Ebre o del Campus Catalunya la vol cursar, haurà de desplaçar-se a la Seu del Baix Penedès en cas de poder-se efectuar la modalitat presencial. 
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent