2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS Codi 18254206
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
BURJALES MARTI, MARIA DOLORS
Adreça electrònica mdolors.burjales@urv.cat
evamaria.sentis@urv.cat
Professors/es
BURJALES MARTI, MARIA DOLORS
SENTIS SAHUN, EVA MARIA
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura. 

Aquesta assignatura s'imparteix tan sols a Tarragona, si un estudiant del Campus Terres de l'Ebre o de la Seu del Baix Penedès la vol cursar, haurà de desplaçar-se a Tarragona. 

El camp de les addiccions es caracteritza per la seva complexitat deguda principalment a la gran diversitat de formes de presentació, les múltiples variables que intervenen, la participació de diferents professionals i la necessitat d’un bon treball en equip pel seu abordatge.

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en aspectes bàsics de les drogodependències i altres addicions, per poder adquirir coneixements i habilitats envers la situació actual en les àrees de prevenció, intervenció i rehabilitació, per tal d’afavorir el desenvolupament de la pràctica professional.

La planificació de l’assignatura es realitzarà de manera sincrònica o asincrònica en funció de les circumstàncies del moment.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent