2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Introducció de l'assignatura.
Presència a l'exposició dels continguts introductoris que fonamenten la matèria
Sesión magistral Presència obligatòria. Es fonamenta el què i el com dels procediments pràctics, actius i habilitats. Elaboració de mapes per sistemes.
Prácticas en laboratorios Aplicació de les tècniques de respiració, relaxació i reflexoteràpia
Trabajos - Treball creatiu.
- Plantilla del peu
- Fitxa de les sessions de laboratòri
- Reflexió diaria i reflexió final
- Treball de relaxació
Atención personalizada Supervisió, assessorament i seguiment del treball pràctic de laboratòri