2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Enfermería
A A 
castellano 
 
Grado de Infermeria (Campus Baix Penedès) (2016)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Prácticas en laboratorios
A14
A17.3
A17.4

Aprenentatge de les habilitats per l'aplicació de les diferents tècniques. Assistència a classe
20 %
Trabajos
A14
A17.3
A17.4
Treball creatiu: s'elaborarà una plantilla del peu amb guix, i si dibuixarà el mapa topogràfic dels punts reflexes del peu.Fitxa del treball de laboratori: recull de dades en una fitxa després del treball de cada classe.
Reflexió final: reflexió personal sobre la reflexoteràpia/relaxació i la pròpia experiència personal.

20%

20%


Pruebas prácticas
A14
A17.3
A17.4
Avaluació de l'habilitat, els continguts i les actituds mitjançant una prova objectiva. 40%
Otros  

L'assistència és obligatòria (mínim 80%) És imprescindible presentar i superar tots els treballs i proves demanades per fer mitja i aprovar l'assignatura

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Aquesta assignatura és eminentment pràctica, amb l'objectiu de poder adquirir els coneixements i l'habilitat per poder dominar les tècniques. Per tant, per presentar-se a l'examen cal haver assistit al 80% dels laboratoris.