2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA Codi 18254214
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
MONTESO CURTO, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariapilar.monteso@urv.cat
Professors/es
MONTESO CURTO, MARIA PILAR
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura. Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.


Aquesta assignatura s'imparteix tan sols a Tortosa, si un estudiant del Campus Catalunya o de la Seu del Baix Penedès la vol cursar, haurà de desplaçar-se a Tortosa. En aquesta assignatura es pretén donar eines teòriques, pràctiques i metodològiques per aprofundir en l'atenció integral a les persones amb discapacitats, malalties, situació de vulnerabilitat i/o envelliment. Persones amb pèrdua d'autonomia i en situació de dependència, que necessiten a altres persones responsables de proporcionar els cuidatges necessaris per mantenir la seva autonomia i el seu benestar, fent èmfasi en l'etapa de la vellesa, tant en espais formals com informals. Contemplarem també els cuidatges necessaris, físics i psicològics com emocionals i socials, per mantenir en l'estat de salut més òptim possible a la persona cuidadora.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent