2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 18254301
Ensenyament
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Treball fi de grau Quart AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
AGUARÓN GARCÍA, MARÍA JESÚS
Adreça electrònica mariajesus.aguaron@urv.cat
joseantonio.garcia@urv.cat
linacristina.casado@urv.cat
olivia.hernandez@urv.cat
silvia.ferrer@urv.cat
josep.barcelo@urv.cat
inmaculada.demolina@urv.cat
leticia.bazo@urv.cat
alba.roca@urv.cat
heidimanuel.bartel@urv.cat
rosadolores.raventos@urv.cat
mariaroser.cuesta@urv.cat
adoracion.rodriguez@urv.cat
mariadelmar.lomero@urv.cat
Professors/es
AGUARÓN GARCÍA, MARÍA JESÚS
GARCÍA GARCÍA, JOSÉ ANTONIO
CASADÓ MARÍN, LINA CRISTINA
HERNANDEZ VILLEN, OLIVIA
FERRER FRANCES, SILVIA
BARCELÓ PRATS, JOSEP
DE MOLINA FERNANDEZ, MARIA INMACULADA
BAZO HERNÁNDEZ, LETICIA
ROCA BIOSCA, MARIA ALBA
BARTEL RODRIGUEZ-MARIBONA, HEIDI MANUELA
RAVENTOS TORNER, ROSA DOLORES
CUESTA MARTÍNEZ, MARIA ROSER
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, ADORACIÓN
LOMERO MARTÍNEZ, MARIA DEL MAR
Web
Informació rellevant

A causa de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 poden haver-hi canvis en la docència, avaluació i calendaris del curs 2020-21. Aquests canvis s’informaran a l’espai Moodle de cada assignatura.  

Per tal de garantir la seguretat de la comunitat universitària, no poden accedir a les instal·lacions de la URV les persones amb simptomatologia de COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.). Les persones a qualsevol instal·lació o edifici de la URV han de respectar les mesures d’higiene i seguretat que es dictin en cada moment (mascareta, rentat de mans, distancia, etc…). L’estudiant s’ha de comprometre per escrit a complir aquestes dues mesures signant el document de compromís d’autoresponsabilitat creat per a tal fi que trobarà a l’espai moodle de l’assignatura.  

El Treball de Fi de Grau (TFG) suposa la finalització dels estudis de Grau en Infermeria i permet a l'estudiant mostrar les competències adquirides al llarg de tota la formació integrant coneixements. El treball consisteix en l'estudi d'un tema vinculat amb els sabers assolits en les matèries específiques d'infermeria, això implica que el marc teòric del treball contemplarà la visió humanística de la cura i estarà vinculat a una de les àrees temàtiques que es proposen en l'assignatura. El contingut del TFG pot ser divers: des de l'abordatge teòric d'un fenomen fins l'aprofundiment d'una intervenció pràctica entre d'altres.

El TFG és una materia de 9 crèdits, de caràcter obligatori i temporalitat anual.

per matricular el TFG l'alumnat ha d'haver matriculat la totalitat de les assignatures que resten per finalitzar el grau. cal tenir superat un mínim de 168 crèdits. 
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent