2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18254004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18254001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 1Q
Formació bàsica 6
18254009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18254003 BIOESTADÍSTICA 2Q
Formació bàsica 6
18254002 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 2Q
Formació bàsica 6
18254109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2Q
Obligatòria 3
18254007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2Q
Formació bàsica 6
18254005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA AN
Formació bàsica 6
18254101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL AN
Obligatòria 6
18254111 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I AN
Obligatòria 3
18254008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ AN
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18254102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
18254103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT 1Q
Obligatòria 6
18254108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 1Q
Obligatòria 3
18254006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18254010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18254104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 2Q
Obligatòria 10
18254107 FARMACOLOGIA AN
Obligatòria 6
18254110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I AN
Obligatòria 9
18254112 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II AN
Obligatòria 5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18254207 INTERNATIONAL NURSING AN
Optativa 3
18254208 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA AN
Optativa 3