2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
Grau d'Infermeria (Seu Baix Penedès) (2016)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18254004 BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
18254001 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I 1Q
Formació bàsica 6
18254009 ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18254003 BIOESTADÍSTICA 2Q
Formació bàsica 6
18254002 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II 2Q
Formació bàsica 6
18254109 INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2Q
Obligatòria 3
18254007 SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT 2Q
Formació bàsica 6
18254005 FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA AN
Formació bàsica 6
18254101 INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL AN
Obligatòria 6
18254111 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I AN
Obligatòria 3
18254008 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ AN
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18254102 INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA 1Q
Obligatòria 6
18254103 INFERMERIA EN LA JOVENTUT 1Q
Obligatòria 6
18254108 PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA 1Q
Obligatòria 3
18254006 RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA 1Q
Formació bàsica 6
18254010 ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA 2Q
Formació bàsica 6
18254104 INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA 2Q
Obligatòria 10
18254110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I 2Q
Obligatòria 9
18254107 FARMACOLOGIA AN
Obligatòria 6
18254112 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II AN
Obligatòria 5
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18254115 GESTIÓ I EXPERIÈNCIA ORGANITZATIVA 1Q
Obligatòria 4
18254105 INFERMERIA EN LA PERSONA GRAN 1Q
Obligatòria 6
18254113 CURES PAL·LIATIVES AN
Obligatòria 3
18254106 INFERMERIA DE SALUT MENTAL I PSIQUIÀTRICA AN
Obligatòria 6
18254116 INFERMERIA EN CUIDATGES CRÍTICS AN
Obligatòria 6
18254117 METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ I INFERMERIA AN
Obligatòria 4
18254119 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II AN
Obligatòria 18
18254118 PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA III AN
Obligatòria 4
18254114 PROGRAMES DE SALUT EN LA COMUNITAT AN
Obligatòria 3
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18254203 APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A L'HOSPITAL AN
Optativa 3
18254202 APROFUNDIMENT EN L'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A LA COMUNITAT AN
Optativa 3
18254205 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL AN
Optativa 3
18254206 DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS AN
Optativa 3
18254217 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 3
18254207 INTERNATIONAL NURSING AN
Optativa 3
18254208 INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA AN
Optativa 3
18254210 METODOLOGIES EN GESTIÓ DE QUALITAT AN
Optativa 3
18254213 SALUT MENTAL POSITIVA AN
Optativa 3
18254212 SALUT, GÈNERE I DESIGUALTATS SOCIALS AN
Optativa 3
18254214 SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I A LA SALUT DE LA PERSONA CUIDADORA AN
Optativa 3