2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
8
2
5
4
0
0
1
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
1
8
2
5
4
0
0
2
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
1
8
2
5
4
0
0
3
BIOESTADÍSTICA
1
8
2
5
4
0
0
4
BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
1
8
2
5
4
0
0
5
FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
1
8
2
5
4
0
0
7
SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
1
8
2
5
4
0
0
8
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
1
8
2
5
4
0
0
9
ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
1
8
2
5
4
1
0
1
INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
1
8
2
5
4
1
0
9
INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
1
8
2
5
4
1
1
1
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
1
8
2
5
4
0
0
6
RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
1
8
2
5
4
0
1
0
ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
1
8
2
5
4
1
0
2
INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
1
8
2
5
4
1
0
3
INFERMERIA EN LA JOVENTUT
1
8
2
5
4
1
0
4
INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
1
8
2
5
4
1
0
7
FARMACOLOGIA
1
8
2
5
4
1
0
8
PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
1
8
2
5
4
1
1
0
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
1
8
2
5
4
1
1
2
PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
1
8
2
5
4
2
0
7
INTERNATIONAL NURSING
1
8
2
5
4
2
0
8
INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A1Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà. Comprendre les bases moleculars i
fisiològiques de les cèl·lules i els teixits.
RA1Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els mecanismes bioquímics i la regulació dels diferents òrgans i sistemes que
conformen el cos humà.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Diferenciar els òrgans i estructures com a components de sistemes i aparells del cos humà.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Relacionar les estructures i les funcions orgàniques independents de forma integrada.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Distingir l'estructura de les biomolècules, les diferents vies metabòliques i les biomolècules
implicades en els processos de transmissió i expressió de la informació biològica, amb la
intenció d'integrar-les en el funcionament de l'organisme.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Utilitzar les bases morfològiques i funcionals per realitzar una exploració infermera eficaç.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Aplicar els coneixements d'estructura, morfologia i funcionament en la integració dels signes de
normalitat del cos humà

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Demostrar coneixement de les bases físiques i biològiques de la radiologia i la radioprotecció.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA8Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Reconèixer les proves radiològiques específiques en cada sistema corporal.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA9Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Saber distingir els diferents tipus cel·lulars, composició, funció i interrelacions. Explicar les
bases genètiques de l'herència i de les malalties hereditàries. Comprendre els mecanismes que
regulen el desenvolupament embrionari i la diferenciació cel·lular

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA10Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Demostrar coneixement sobre la interpretació de les proves de diagnòstic bàsiques i la cura del
pacient en les diferents proves

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A2Conèixer l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria.
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Definir els conceptes d'esterilització i desinfecció i saber explicar els processos
d'esterilització, desinfecció i d'ús dels antisèptics

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mitjà ambiental.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Utilitza els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si escau)

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A3Conèixer els diferents grups de fàrmacs, els principis de la seva autorització, ús i indicació,
i els mecanismes d'acció dels mateixos.
RA1Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els principals conceptes de la farmacologia i el seu pes en el currículum d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Interpretar textos relacionats amb la descripció dels medicaments

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar els paràmetres farmacocinètics en la utilització clínica dels medicaments

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Distingir com actua el fàrmac en l'organisme humà i els efectes que produeix en relació al seu
mecanisme d'acció i de la seva dosi

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Identificar els diferents tipus d'interaccions, efectes adversos i tòxics dels fàrmacs

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explicar les propietats farmacològiques i terapèutiques de les substàncies utilitzades en la
pràctica clínica diària

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A4Utilització dels medicaments, avaluant els beneficis esperats i els riscos associats i / o efectes
derivats de la seva administració i consum.
RA1Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Aplicar procediments bàsics orientats a l'exploració, confort i seguretat de la persona que
precisen atenció al llarg de la vida.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Organitzar les pautes d'administració de fàrmacs a nivell hospitalari i domiciliari seguint un
protocol de tractament

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Reconèixer els problemes d'automedicació
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer els problemes d'automedicació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Sintetitzar la informació bàsica per poder facilitar l'educació sanitària als pacients sobre
medicació i adequar el llenguatge a cada situació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Adaptar el pla terapèutic a cada malalt per facilitar l'adhesió al tractament

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Argumentar la relació dels procediments de cures clíniques i el protocol seguits en els casos
clínics que se li presentin en base a les guies de pràctica clínica actualitzades

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA8Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Demostrar coneixement sobre les indicacions i efectes dels medicaments i productes sanitaris
vinculats a les cures d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A5.1Conèixer i valorar les necessitats nutricionals de les persones sanes i amb problemes de salut al
llarg del cicle vital, per a promoure i reforçar pautes de conducta alimentària saludable.
RA1Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar la història de l'alimentació humana i reconèixer els diferents factors que incideixen en
l'alimentació de l'home en el decurs de la història

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar les necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital: embaràs i
lactància materna, primera i segona infància, adolescència, etapa adulta i etapa d'envelliment

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Explicar els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A5.2Identificar els nutrients i els aliments en què es troben.
RA1Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar els nutrients, el contingut nutritiu dels aliments, així com els diferents factors que
poden influir negativament sobre la qualitat dels aliments

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A5.3Identificar els problemes nutricionals de major prevalença i seleccionar les recomanacions
dietètiques adequades.
RA1Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar i explicar les necessitats nutricionals en els problemes de salut estudiats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Realitzar valoracions de l'estat nutricional
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Realitzar valoracions de l'estat nutricional, coneixent la història de l'alimentació humana, les
necessitats alimentàries en les diferents etapes del cicle vital, el contingut nutritiu dels
aliments i els diferents factors que poden influir en la qualitat dels mateixos, l'equilibri
alimentari i els aspectes bàsics de l'alimentació com a teràpia

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A6Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut.
RA1Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar les necessitats d'informació relacionades amb les cures de salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Localitzar i accedir a la informació de forma eficaç

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Avaluar la qualitat de la informació, seleccionant la més rellevant i pertinent a la cerca

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Fer el treball previst d'acord als criteris de qualitat indicats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Utilitzar programes de comunicació off-line ( editors de text, presentacions digitals, editors de
vídeo, Moodle, fòrums, vídeo conferencies

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Utilitzar la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de
l'accés a la informació i el seu ús.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A7Conèixer els processos fisiopatològics i les seves manifestacions i els factors de risc que
determinen els estats de salut i malaltia en les diferents etapes del cicle vital.
RA1Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Distingir els microorganismes més comunament associats a les infeccions, mecanismes de
transmissió. i les estratègies de control i tractament. Definir els conceptes d'immunització
activa i passiva i saber explicar els tipus de vacunes i la seva utilitat. Explicar les bases de la
resposta immunitària a la infecció i conèixer els factors que ho alteren.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Explicar les alteracions de salut reproductiva i les seves implicacions físiques i psicològiques
tant a nivell personal com familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits
assistencials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A8.1Identificar les respostes psicosocials de les persones davant les diferents situacions de salut (en
particular, la malaltia i el sofriment), seleccionant les accions adequades per proporcionar ajuda
en les mateixes.
RA1Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Identificar i analitzar els processos psicosocials bàsics

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Explicar els diferents processos i condicionants evolutius
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Explicar els diferents processos i condicionants evolutius

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Analitzar els processos cognitius i la seva relació amb les emocions

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Identificar els conceptes bàsics de la intel·ligència. Intel·ligència emocional i aplicar-los
per regular les emocions

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A8.2Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de
la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
RA1Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer les diferents teories del desenvolupament i evolució humana

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Conèixer les pròpies reaccions emocionals
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer les pròpies reaccions emocionals

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Desenvolupar les habilitats bàsiques per establir la relació terapèutica

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Explicar els elements bàsics de l'entrevista clínica

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A8.3Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, famílies i
grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
RA1Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Prendre consciència de la importància de la gestió de les emocions

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Desenvolupar habilitats comunicatives que afavoreixin la relació terapèutica

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Adquirir habilitats per a establir converses, parlar en públic i interactuar en diferents escenaris
socials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A9Reconèixer les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i
avançat.
RA1Aplicar procediments en suport vital bàsic
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Aplicar procediments en suport vital bàsic

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A10Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere
per capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la
rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.
RA1Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Aplicar una lectura relativista sobre la construcció de les categories cos, gènere i salut mental

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A11Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i les cures, des d'una perspectiva
històrica, per comprendre l'evolució de la cura d'infermeria.
RA1Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Relacionar i analitzar els fets històrics i socials de la disciplina i l'evolució humana.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Reconèixer la influència dels aspectes socioculturals en el pluralisme assistencial

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A12Comprendre des d'una perspectiva ontològica i epistemològica, l'evolució dels conceptes centrals
que configuren la disciplina d'infermeria, així com els models teòrics més rellevants, aplicant
la metodologia científica en el procés de cuidar i desenvolupant els plans de cures corresponents.

RA1Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar els conceptes bàsics d'Ètica, bioètica i dret més rellevants en la pràctica de la
infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Analitzar les dimensions ètiques del cuidat infermer i els diferents codis deontològics actuals de
la infermeria.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Identificar els diferents paradigmes, escoles i els conceptes generals dels models teòrics i
filosòfics d'infermeria més rellevants.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Explicar els conceptes de salut, persona, entorn, cura i professió des de la perspectiva del
caring.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Explicar els diferents factors de cures des de la perspectiva filosòfica de la cura humana.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Reflexionar sobre la relació salut, immigració i desigualtat social

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Identificar la dimensió biològica (disease), cultural (illness) i social (sickness) de la malaltia

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA8Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Identificar el model explicatiu del professional i el de la persona

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A13Aplicar el procés d'infermeria per proporcionar i garantir el benestar la qualitat i seguretat a
les persones ateses.
RA1Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Identificar i relacionar els comportaments de risc i factors associats als problemes de salut
estudiats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Realitzar valoracions integrals i seguiment de les persones en els diferents contextos d'atenció
detectant signes i símptomes que indiquen alteració de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Realitzar cures d'infermeria garantint la màxima seguretat per a les persones que els reben, per a
ells mateixos i a nivell mediambiental

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A14Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria.
RA1Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Analitzar les característiques universals de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital
en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de
vida

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Reflexionar des de l'ètica de la cura sobre els principis que han de regir les relacions en les
diferents etapes del cicle vital

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Conèixer les característiques de les necessitats bàsiques en la persona adulta

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Conèixer les intervencions de cuidats infermers en cadascuna de les necessitats de la persona sana
al llarg del cicle vital tenint en compte les creença, els valors i altres factors com la
multiculturalitat

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Actuar tenint en compte els aspectes ètics inherents a cura de la persona en els procediments de
cures

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Iniciar una comunicació eficaç mitjançant la simulació en el laboratori d'infermeria

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA8Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Descriure què significa conèixer al pacient i els hàbits i estils de vida que comprometen la
salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA9Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254107/FARMACOLOGIA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA9 - Distingir en les situacions i problemes de salut estudiats les implicacions i dilemes ètics i la
seva gestió segons els aspectes particulars i la legislació involucrada

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA10Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA10 - Mostra sensibililitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi
en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA11Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254107/FARMACOLOGIA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA11 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA12Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254107/FARMACOLOGIA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA12 - Prendre decisions mitjançant el pensament crític i la pràctica reflexiva

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA13Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254107/FARMACOLOGIA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA13 - Utilitzar els recursos amb criteris de sostenibilitat al procediment a realitzar (quantitat, rebuig,
selectiu i reciclatge, si procedeix)

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA14Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254107/FARMACOLOGIA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA14 - Identificar les funcions i rols d'infermeria com a membre de l'equip de salut, en els diferents
àmbits de pràctiques

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA15Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254107/FARMACOLOGIA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA15 - Desenvolupar una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA16Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254107/FARMACOLOGIA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA16 - Realitzar les teràpies preservant la intimitat i confidencialitat

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA17Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254107/FARMACOLOGIA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA17 - Identificar les pròpies reaccions emocionals que poden generar algunes tècniques. Experimentar
els canvis que pot produir la reflexoteràpia. Identificar les emocions que li generen les reaccions
del pacient

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A16.1Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar
per proporcionar una cura integral d'infermeria a l'individu, la família i la comunitat.
RA1Analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A16.2Comprendre la funció i activitats i actitud cooperativa que el professional ha de desenvolupar en
un equip d'Atenció Primària de Salut.
RA1Analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A16.3Promoure la participació de les persones, família i grups en el seu procés de salut-malaltia.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Actuar des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A16.4Identificar els factors relacionats amb la salut i els problemes de l'entorn, per atendre les
persones en situacions de salut i malaltia com integrants d'una comunitat.
RA1Analitzar els determinants de la salut
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Analitzar els determinants de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Identificar els components ambientals en relació a la salut
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A16.5Identificar i analitzar la influència de factors interns i externs en el nivell de salut
d'individus i grups.
RA1Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Reconeix la situació epidemiològica actual, posant l'accent en els següents aspectes dels
principals problemes de salut de la comunitat: magnitud i transcendència, factors i grups de risc,
i importància relativa (impacte) dels principals factors de risc en els diferents problemes de

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Adquirir coneixements i habilitats per localitzar i accedir a la informació de manera eficaç i
eficient.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Analitzar els determinants de la salut
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Analitzar els determinants de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Identificar els components ambientals en relació a la salut
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Identificar els components ambientals en relació a la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Descriure la història natural del processo salut-malaltia i la seva relació amb els Anivellis i
estratègies de prevenció i promoció de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA8Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254107/FARMACOLOGIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA8 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A16.6Aplicar els mètodes i procediments necessaris en el seu àmbit per identificar els problemes de
salut més rellevants en una comunitat.
RA1Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Explica el mètode epidemiològic i la seva aplicació en ciències de la salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA4Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254107/FARMACOLOGIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA4 - Avaluar críticament la informació i les seves fonts i incorporar-la a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA5Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA5 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA6Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA6 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA7Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254107/FARMACOLOGIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA7 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A16.7Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles
causes de problemes de salut.
RA1Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Utilitzar els mètodes estadístics per quantificar la distribució de la salut i la malaltia en les
poblacions

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A16.8Educar, facilitar i donar suport a la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides
dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, sofriment, malaltia, incapacitat o mort.
RA1Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Conèixer els fonaments de l'educació per a la salut com a instrument per capacitar a les persones,
família i comunitat per gestionar la seva pròpia salut

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Adquirir habilitats per dur a terme programes d'educació per a la salut en diferents àmbits
d'actuació

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Participar activament en la resolució de casos i treballs grupals

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A17.1Conèixer les alteracions de salut de l'adult, identificant les manifestacions que apareixen en les
seves diferents fases.
RA1Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar els programes de prevenció associats als problemes de salut identificats

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Explicar les alteracions de salut al Jove adult reconeixent les implicacions a nivell d'afrontament
personal i familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254107/FARMACOLOGIA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA3 - Proporcionar cures integrals d'infermeria a l'individu, família i comunitat al llarg del seu cicle
vital, reconeixent la diversitat multicultural

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
A17.2Identificar les necessitats de cura derivades dels problemes de salut.
RA1Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254107/FARMACOLOGIA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA1 - Explicar les alteracions de salut en l'adult i les implicacions a nivell d'afrontament personal i
familiar, derivades del diagnòstic i tractament en tots els àmbits assistencials

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA2Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254010/ANTROPOLOGIA I CIUTADANIA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254102/INFERMERIA EN LA GESTACIÓ, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254103/INFERMERIA EN LA JOVENTUT
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254104/INFERMERIA EN LA PERSONA ADULTA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254107/FARMACOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254108/PRINCIPIS DE NUTRICIÓ A INFERMERIA
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254110/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254112/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA II
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254207/INTERNATIONAL NURSING
    RA2 - Reconèixer les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la
manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió
global

18254208/INTRODUCCIÓ A LES TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES EN EL CUIDATGE D'INFERMERIA
 RA3Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254001/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ I
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254002/ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ II
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254003/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254004/BIOLOGIA I MICROBIOLOGIA
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254005/FONAMENTS DE PSICOLOGIA APLICADA
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254007/SALUT PÚBLICA I EDUCACIÓ PER A LA SALUT
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254008/TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DOCUMENTACIÓ
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254009/ÈTICA DEL CUIDATGE I BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE LA INFERMERIA
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254101/INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254109/INTRODUCCIÓ A LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254111/PRÀCTIQUES DE SIMULACIÓ CLÍNICA I
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: dolor, ferides

18254006/RELACIÓ TERAPÈUTICA I COMUNICACIÓ EN LA INFERMERIA
    RA3 - Aplicar valoracions sistemàtiques segons els problemes de salut tractats: