2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  BIOÈTICA II
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) BIOÈTICA II Codi 18605102
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
2 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
JIMÉNEZ HERRERA, MARÍA FRANCISCA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant Aquesta assignatura s’enarca en el contexte de la bioètica, incloïen altres aspectes mes amplis relacionats a les investigacions biomèdiques. Partim de consideracions generals de la historia de la investigació, la creació dels comitès i la importància de les normes de les bones pràctiques en investigació relacionat amb la bioètica, per arribar a qüestions ètiques de la pràctica de la investigació en el diferents camps d’investigació en l’àmbit de d’infermeria.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent