2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE SALUT
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE SALUT Codi 18605103
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
15 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
PALLARÈS MARTI, ÀNGELS
Adreça electrònica msagrario.acebedo@urv.cat
Professors/es
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
Web
Informació rellevant En aquesta assignatura s'exploren les demandes de salut i els problemes emergents en la nostra societat. I des d'una perspectiva del cuidatge s'aborden i s'analitzen el què i el com de les respostes professionals a aquestes necessitats en els diferents escenaris de la pràctica.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent