2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  METODOLOGIA EDUCATIVA
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) METODOLOGIA EDUCATIVA Codi 18605108
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8.5 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Pedagogia
Coordinador/a
PADRO CABELLO, MARIA DEL CARMEN
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Informació rellevant L’assignatura “Metodologia de l’Educació” forma part d’un currículum de formació superior. Això vol dir que tant els continguts com les activitats proposades van encaminades a millorar la pràctica professional de l’infermeria. L’enfocament concret és utilitzar la informació i les eines que ens proporciona la metodologia educativa per fer programes per educar per la salut Entenc que ensenyar un curs qualsevol, i aquest no es una excepció, és una experiència d’aprenentatge multifacètica. Això vol dir que tots aprenem i tots ensenyem, en la mesura que compartim mútuament tant les experiències professionals que tinguem com les reflexions teòriques i pràctiques que se’n poden derivar. Aquesta per mi és la filosofia bàsica d’aquest curs.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria. Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent