2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  SOCIETAT I SALUT
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) SOCIETAT I SALUT Codi 18605110
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
5 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA
KUCEL ., ALEKSANDER PIOTR
Adreça electrònica inma.pastor@urv.cat
0
Professors/es
PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA
KUCEL ., ALEKSANDER PIOTR
Web
Informació rellevant L’estudi de les relacions entre salut i societat ha estat un tema analitzat des d’àmbits tan diferents com l’economia, la sociologia i l’epidemiologia. Actualment no hi ha dubte que existeixen desigualtats socials en la salut fins i tot en els països amb més nivell de benestar. Així, l’objectiu d’aquesta matèria és donar a conèixer alguns punts de la complexa relació entre salut i societat, posant de relleu diversos temes on s’evidencien desigualtats. La perspectiva d’anàlisi sociològica permet a l’alumnat que prové d’una formació en infermeria conèixer les relacions i implicacions socials al voltant de la salut i la malaltia, els factors que s’utilitzen en les investigacions socials en el camp de la salut, així com l’anàlisi de les enquestes de salut que tenen ja una llarga tradició en diferents països d’Europa.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent