2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  SOCIETAT I SALUT
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Introducció a l'alumnat en l'anàlisi de les implicacions entre els factors socials i la salut de les persones i dels col•lectius socials, des d’una orientació micro i macrosociològica. AC2
2. Estudiar les variables socials que influeixen en l’estat de salut i la morbiditat de les poblacions. Es pretén copsar les relacions entre l’estructura social i els factors determinants de la mateixa en relació a la salut i la malaltia. AC2
3. Anàlisi de les perspectives i interpretacions sobre les desigualtats que es detecten en les probabilitats de morbilitat. AC2
BC4
4. Conèixer les implicacions socials de l’estructura i la dinàmica del sector sanitari a nivell autonòmic i de l'Estat espanyol. AC14
5. Analitzar els contextos socioeconòmics on es manifesten el que s’anomena com a divisió internacional de les malalties. AC14
BC1
6. Introducció a l’anàlisi dels desenvolupaments tecnològics i científics en matèria de salut i les seves implicacions en l’estat de salut de les poblacions. BC4