2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  SOCIETAT I SALUT
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió d’introducció a l’assignatura on s’explica la metodologia, objectius, continguts i avaluació.
Sessió Magistral Sessions de presentació dels conceptes i continguts bàsics del temari de l’assignatura.
Presentacions / exposicions Sessions dedicades a la presentació de lectures obligatòries i treballs dels alumnes.
Resolució de problemes, exercicis Sessions dedicades a la resolució de dubtes, treball amb dades i casos pràctics.
Fòrums de discussió Sessions dedicades a realitzar fòrums de discussió virtuals amb especialistes convidats a participar.
Treballs Realització de treballs obligatoris sobre els continguts de l’assignatura que seran avaluats com a part de la qualificació final individual.