2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures
  SOCIETAT I SALUT
   Atenció personalitzada
 
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individualitzada: Tutorització de la marxa del curs, de l’assimilació de continguts, treballs individuals d’exposició i resolució de problemes i casos pràctics. Atenció en grup: Tutorització dels treball final en grup i dels treballs en grup que impliquin exposicions.