2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18605101 BIOÈTICA I Únic anual
Obligatòria 2.5
18605102 BIOÈTICA II Únic anual
Obligatòria 2
18605104 ECONOMIA DE LA SALUT Únic anual
Obligatòria 5
18605105 GESTIÓ DE SERVEIS DE SALUT I SOCIOSANITARIS Únic anual
Obligatòria 6
18605106 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I Únic anual
Obligatòria 10
18605109 PSICOLOGIA DE LA SALUT Únic anual
Obligatòria 6
18605110 SOCIETAT I SALUT Únic anual
Obligatòria 5
18605111 TEORIES I MODELS INFERMERS Únic anual
Obligatòria 10
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18605103 CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE SALUT Únic anual
Obligatòria 15
18605107 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II Únic anual
Obligatòria 10
18605108 METODOLOGIA EDUCATIVA Únic anual
Obligatòria 8.5
18605301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 15.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18605201 CULTURA I CUIDAR Únic anual
Optativa 3.5
18605207 DILEMES ÈTICS EN LA PRÀCTICA D'INFERMERIA Únic anual
Optativa 2.5
18605208 GÈNERE I PRÀCTICA PROFESSIONAL Únic anual
Optativa 2.5
18605209 INFORMÀTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA INFERMERIA Únic anual
Optativa 2.5
18605210 INSTRUMENTS PER A LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT Únic anual
Optativa 2.5
18605202 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA Únic anual
Optativa 3
18605203 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I PROCESSOS DE CANVI Únic anual
Optativa 3
18605214 PROCESSOS D'ADAPTACIÓ I DOL Únic anual
Optativa 2.5
18605218 TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I DE MEDIACIÓ Únic anual
Optativa 2.5