2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18605101 BIOÈTICA I Únic anual
Obligatòria 2.5
18605102 BIOÈTICA II Únic anual
Obligatòria 2
18605104 ECONOMIA DE LA SALUT Únic anual
Obligatòria 5
18605105 GESTIÓ DE SERVEIS DE SALUT I SOCIOSANITARIS Únic anual
Obligatòria 6
18605106 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I Únic anual
Obligatòria 10
18605109 PSICOLOGIA DE LA SALUT Únic anual
Obligatòria 6
18605110 SOCIETAT I SALUT Únic anual
Obligatòria 5
18605111 TEORIES I MODELS INFERMERS Únic anual
Obligatòria 10
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18605103 CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE SALUT Únic anual
Obligatòria 15
18605107 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II Únic anual
Obligatòria 10
18605108 METODOLOGIA EDUCATIVA Únic anual
Obligatòria 8.5
18605301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 15.5
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18605206 ANGLÈS Únic anual
Optativa 2.5
18605201 CULTURA I CUIDAR Únic anual
Optativa 3.5
18605207 DILEMES ÈTICS EN LA PRÀCTICA D'INFERMERIA Únic anual
Optativa 2.5
18605208 GÈNERE I PRÀCTICA PROFESSIONAL Únic anual
Optativa 2.5
18605209 INFORMÀTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA INFERMERIA Únic anual
Optativa 2.5
18605210 INSTRUMENTS PER A LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT Únic anual
Optativa 2.5
18605202 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA Únic anual
Optativa 3
18605203 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I PROCESSOS DE CANVI Únic anual
Optativa 3
18605211 INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT OCUPACIONAL Únic anual
Optativa 2.5
18605213 L'ÚS DELS RELATS INFERMERS EN LA INVESTIGACIÓ Únic anual
Optativa 2.5
18605214 PROCESSOS D'ADAPTACIÓ I DOL Únic anual
Optativa 2.5
18605217 PSICOLOGIA DE GRUPS Únic anual
Optativa 2.5
18605218 TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I DE MEDIACIÓ Únic anual
Optativa 2.5