2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
 Assignatures
  CUIDATGES I DEMANDES DE SALUT
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) CUIDATGES I DEMANDES DE SALUT Codi 18615104
Ensenyament
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
5 Obligatòria Primer AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
Adreça electrònica msagrario.acebedo@urv.cat
Professors/es
ACEBEDO URDIALES, MARIA SAGRARIO
Web
Informació rellevant En aquesta assignatura s'exploren les demandes de salut en els diferents escenaris de la pràctica. I des d'una perspectiva del cuidatge s'aborden i s'analitzen el què i el com de les respostes professionals a aquestes demandes.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent