2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
 Assignatures
  EDUCACIÓ PER A LA SALUT
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) EDUCACIÓ PER A LA SALUT Codi 18615106
Ensenyament
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Primer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
PADRO CABELLO, MARIA DEL CARMEN
Adreça electrònica mariadelcarmen.padro@urv.cat
Professors/es
PADRO CABELLO, MARIA DEL CARMEN
Web
Informació rellevant L’assignatura “Metodologia de l’Educació” forma part d’un currículum de formació superior. Això vol dir que tant els continguts com les activitats proposades van encaminades a millorar la pràctica professional de l’infermeria. L’enfocament concret és utilitzar la informació i les eines que ens proporciona la metodologia educativa per fer programes per educar per la salut Entenc que ensenyar un curs qualsevol, i aquest no es una excepció, és una experiència d’aprenentatge multifacètica. Això vol dir que tots aprenem i tots ensenyem, en la mesura que compartim mútuament tant les experiències professionals que tinguem com les reflexions teòriques i pràctiques que se’n poden derivar. Aquesta per mi és la filosofia bàsica d’aquest curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent