2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Investigation in Nursing Science (2012) - Online
 Subjects
  HEALTH EDUCATION
IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) HEALTH EDUCATION Code 18615106
Study programme
Investigation in Nursing Science (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Nursing
Coordinator
CHACÓN GARCÉS, MARIA SAGRARIO
E-mail
Lecturers
Web
Relevant information L’assignatura “Educació per la salut” forma part d’un currículum de formació superior. Això vol dir que tant els continguts com les activitats proposades van encaminades a millorar la pràctica professional de la infermeria. El curs està enfocat en la utilització de la informació i les eines que ens proporciona la metodologia educativa per fer programes per educar per la salut. L'Educació per la salut és una experiència d’aprenentatge multifacètica; per tant la filosofia d'aquest curs es basa en que tots aprenem i tots ensenyem, en la mesura que compartim mútuament tant les experiències professionals que tinguem com les reflexions teòriques i pràctiques que se’n poden derivar.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.