2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Investigation in Nursing Science (2012) - Online
 Subjects
  RESEARCH INTO CULTURE AND CARING SCIENCES
IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) RESEARCH INTO CULTURE AND CARING SCIENCES Code 18615107
Study programme
Investigation in Nursing Science (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory First AN
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Nursing
Coordinator
BARCELÓ PRATS, JOSEP
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
E-mail
Lecturers
Web
Relevant information A l’assignatura Investigació en Cultura i Cuidatge es relacionen dos conceptes que provenen de disciplines diferents però complementàries. D’una banda, el concepte de cultura, agafat de l’antropologia, es refereix a les creences, valors, símbols, estils de vida d’un grup particular que són apresos, practicats i transmesos de generació en generació com a normes de comportament a la vida. D’altra banda, cuidar és l’essencia i l’acte diferenciador de l’infermeria que permet a les persones mantenir o restablir la salut i el benestar, afrontar la malaltia, la discapacitat o la mort. Considerem la necessitat de reflexionar sobre el cuidatge proporcionat a persones d’altres cultures, i la necessitat de estar preparats/des i ser competents en el cuidatge de persones de diferents creences i maneres de viure. Tenint en compte això, a l’assignatura Cultura i cuidar, es pretén realitzar una anàlisi de diferents realitats culturals que ens permeti comprendre la significació del cuidatge que es facilita en cada sistema cultural. Així mateix, partint de la base que en el si d’una mateixa cultura es donen variacions en les representacions sobre la salut i la malaltia, pretenem revisar aquests successos tal com es manifesten en la nostra pròpia cultura. A tal fi, l’objectiu bàsic del curs seria proporcionar recursos teòrics i metodològics que apropin a l’alumne a la comprensió de diferents representacions culturals al voltant del procés salut/malaltia/atenció de manera que es fomenti l’adquisició d’eines per intentar donar resposta a les necessitats plantejades en el cuidatge transcultural.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.