2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Nursing
A A 
 
Investigation in Nursing Science (2012) - Online
 Subjects
  METHODOLOGY AND TEACHING INNOVATION
IDENTIFYING DATA 2018_19
Subject (*) METHODOLOGY AND TEACHING INNOVATION Code 18615113
Study programme
Investigation in Nursing Science (2012)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory First 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Nursing
Coordinator
SORT GONZALEZ, ANNA MARIA
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
E-mail
Lecturers
Web
Relevant information Actualment la societat canviant on vivim, on els coneixements son a l’abast de tothom, les infermeres en el nostre rol d’educadores (de futurs professionals, de persones sanes, de persones malaltes, etc.), hem de saber transmetre coneixements específics, ajudar a asimilar aprenentatges, a adquirir hàbits saludables, etc. És per això que hem de saber dissenyar, planificar i avaluar activitats docents adequades, adoptant metodologies i estratègies docents més actives i participatives on el protagonista passa a ser l’alumne i/o la persona a la qual va dirigida la ensenyança. En aquesta assignatura es pretèn facilitar coneixements i eines que ens ajudin a aprofitar els recursos que actualment tenim disponibles per motivar i dinamitzar nous aprenentatges, en els quals adquireixen un paper fonamental les metodologies basades en les TIC, les xarxes socials i altres. Es tracta d’innovar i investigar en la pràctica de la docência i l’educació per poder avançar i comprovar l’eficàcia dels mètodes i estratègies utilitzades.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.