2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
 Assignatures
  METODOLOGIA I INNOVACIÓ DOCENT
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) METODOLOGIA I INNOVACIÓ DOCENT Codi 18615202
Ensenyament
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
LLEIXÀ FORTUÑO, MARIA DEL MAR
Adreça electrònica mar.lleixa@urv.cat
Professors/es
LLEIXÀ FORTUÑO, MARIA DEL MAR
Web
Informació rellevant La societat actual ha reclamat a la Universitat un canvi de paradigma en tots els processos i actors implicats en el procés d’ensenyança-aprenentatge, ens afrontem a unes noves exigències que ens demanen formar a futurs professors/res competents. Aquestes competències han d’estar relacionades amb el saber, però també amb el saber fer i saber estar. Actualment la societat canviant on vivim, on els coneixements son a l’abast de tothom, els docents hem de saber transmetre a més del coneixements específics de l’ensenyament altres competències que seran les que ajudaran als professionals del futur a saber adaptar-se, treballar en equip, gestionar la informació, saber comunicar-se... entre altres. Evidentment per assolir aquestes competències el professorat ha de dissenyar, planificar i avaluar activitats docents adequades, adoptant metodologies i estratègies docents més actives i participatives on el protagonista passa a ser l’alumnat. Aquest canvi s’està produint a les aules sobretot des de la creació de l’espai europeu d’educació superior (EEES), moment a partir del qual té gran importància l’anomenat crèdit europeu (ECTS) que suposa un paper actiu de l’alumnat, on la presencialitat a l’aula és només una part del treball de l’alumnat, adquirint gran pes el treball autònom i la pràctica guiada, per tant és important que reflexionem i analitzem quines han de ser les pràctiques més adequades, com podem aprofitar els recursos que actualment tenim disponibles per motivar i dinamitzar l’alumnat, adquireixen un paper fonamental les metodologies basades en les TIC. Recalcar la importància d’innovar i investigar en la pràctica de la docència per poder avançar i comprovar l’eficàcia dels mètodes i estratègies utilitzades.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent