2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18615108 BIOÈTICA I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DELS CUIDATGES Únic anual
Obligatòria 3
18615104 CUIDATGES I DEMANDES DE SALUT Únic anual
Obligatòria 5
18615111 DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA DE RESULTATS Únic anual
Obligatòria 2
18615106 EDUCACIÓ PER A LA SALUT Únic anual
Obligatòria 3
18615107 INVESTIGACIÓ EN CULTURA I CUIDATGE Únic anual
Obligatòria 3
18615109 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE Únic anual
Obligatòria 3
18615110 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR: TRANSICIÓ FAMÍLIA I SALUT Únic anual
Obligatòria 3
18615101 INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIVA Únic anual
Obligatòria 6
18615102 INVESTIGACIÓ QUALITATIVA Únic anual
Obligatòria 6
18615105 TÈCNIQUES D'ASSESORAMENT I COACHING EN LA RECERCA I PRÀCTICA EN INFERMERIA Únic anual
Obligatòria 3
18615103 TEORIES I MODELS D'INFERMERIA Únic anual
Obligatòria 6
18615301 TREBALL FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 11
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
18615206 ECONOMIA DE LA SALUT Únic anual
Optativa 3
18615205 ÈTICA DELS CUIDATGES Únic anual
Optativa 3
18615204 GESTIÓ I CANVI Únic anual
Optativa 3
18615203 INSTRUMENTS DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA Únic anual
Optativa 3
18615201 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS Únic anual
Optativa 3
18615209 LECTURA CRÍTICA I DOCUMENTACIÓ Únic anual
Optativa 3
18615202 METODOLOGIA I INNOVACIÓ DOCENT Únic anual
Optativa 3