2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18615108 BIOÈTICA I INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DELS CUIDATGES Únic anual
Obligatòria 3
18615104 CUIDATGES I DEMANDES DE SALUT Únic anual
Obligatòria 5
18615111 DISSENY DE PROJECTES DE RECERCA I COMUNICACIÓ CIENTÍFICA DE RESULTATS Únic anual
Obligatòria 2
18615106 EDUCACIÓ PER A LA SALUT Únic anual
Obligatòria 3
18615107 INVESTIGACIÓ EN CULTURA I CUIDATGE Únic anual
Obligatòria 3
18615109 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DES DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE Únic anual
Obligatòria 3
18615110 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR: TRANSICIÓ FAMÍLIA I SALUT Únic anual
Obligatòria 3
18615101 INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIU Únic anual
Obligatòria 6
18615102 INVESTIGACIÓ QUALITATIVA Únic anual
Obligatòria 6
18615105 TÈCNIQUES D'ASSESORAMENT I COACHING EN LA RECERCA I PRÀCTICA EN INFERMERIA Únic anual
Obligatòria 3
18615103 TEORIES I MODELS D'INFERMERIA Únic anual
Obligatòria 6
18615301 TREBALL FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 11
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
18615206 ECONOMIA DE LA SALUT Únic anual
Optativa 3
18615205 ÈTICA DELS CUIDATGES Únic anual
Optativa 3
18615204 GESTIÓ I CANVI Únic anual
Optativa 3
18615203 INSTRUMENTS DE RECERCA BIBLIOGRÀFICA Únic anual
Optativa 3
18615201 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS Únic anual
Optativa 3
18615202 METODOLOGIA I INNOVACIÓ DOCENT Únic anual
Optativa 3