2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Assignatures
  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I Codi 185121106
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
10 Obligatòria Primer Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
BELZUNEGUI ERASO, ANGEL GABRIEL
Adreça electrònica angel.belzunegui@urv.cat
francesc.valls@urv.cat
Professors/es
BELZUNEGUI ERASO, ANGEL GABRIEL
VALLS FONAYET, FRANCESC
Web
Informació rellevant Aquesta és una assignatura sobre metodologia quantitativa de la recerca i d'anàlisi de dades quantitatives. En aquesta assignatura s'aborden procediments bàsics i avançats de l'anàlisi de dades amb el paquet estadístic SPSS.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent