2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Assignatures
  METODOLOGIA EDUCATIVA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) METODOLOGIA EDUCATIVA Codi 185121108
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
8.5 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Pedagogia
Coordinador/a
PADRO CABELLO, MARIA DEL CARMEN
Adreça electrònica mariadelcarmen.padro@urv.cat
Professors/es
PADRO CABELLO, MARIA DEL CARMEN
Web
Informació rellevant L’assignatura “Metodologia de l’Educació” forma part d’un currículum de formació superior. Això vol dir que tant els continguts com les activitats proposades van encaminades a millorar la pràctica professional de l’infermeria. L’enfocament concret és utilitzar la informació i les eines que ens proporciona la metodologia educativa per fer programes per educar per la salut Entenc que ensenyar un curs qualsevol, i aquest no es una excepció, és una experiència d’aprenentatge multifacètica. Això vol dir que tots aprenem i tots ensenyem, en la mesura que compartim mútuament tant les experiències professionals que tinguem com les reflexions teòriques i pràctiques que se’n poden derivar. Aquesta per mi és la filosofia bàsica d’aquest curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent