2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Assignatures
  CULTURA I CUIDAR
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) CULTURA I CUIDAR Codi 185121201
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3.5 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
Adreça electrònica mariaantonia.martorell@urv.cat
Professors/es
MARTORELL POVEDA, MARIA ANTONIA
Web
Informació rellevant A l’assignatura Cultura i cuidar es relacionen dos conceptes que provenen de disciplines diferents però complementàries. D’una banda, el concepte de cultura, agafat de l’antropologia, es refereix a les creences, valors, símbols, estils de vida d’un grup particular que són apresos, practicats i transmesos de generació en generació com a normes de comportament a la vida. D’altra banda, cuidar és l’essencia i l’acte diferenciador de l’infermeria que permet a les persones mantenir o restablir la salut i el benestar, afrontar la malaltia, la discapacitat o la mort. Considerem la necessitat de reflexionar sobre el cuidatge proporcionat a persones d’altres cultures, i la necessitat de estar preparats/des i ser competents en el cuidatge de persones de diferents creences i maneres de viure. Tenint en compte això, a l’assignatura Cultura i cuidar, es pretén realitzar una anàlisi de diferents realitats culturals que ens permeti comprendre la significació del cuidatge que es facilita en cada sistema cultural. Així mateix, partint de la base que en el si d’una mateixa cultura es donen variacions en les representacions sobre la salut i la malaltia, pretenem revisar aquests successos tal com es manifesten en la nostra pròpia cultura. A tal fi, l’objectiu bàsic del curs seria proporcionar recursos teòrics i metodològics que apropin a l’alumne a la comprensió de diferents representacions culturals al voltant del procés salut/malaltia/atenció de manera que es fomenti l’adquisició d’eines per intentar donar resposta a les necessitats plantejades en el cuidatge transcultural.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent