2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d'Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Assignatures
  INFORMÀTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA INFERMERIA
DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INFORMÀTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA INFERMERIA Codi 185121209
Ensenyament
Ciències de la Infermeria (2006)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
2.5 Optativa Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Infermeria
Coordinador/a
LLEIXÀ FORTUÑO, MARIA DEL MAR
Adreça electrònica mar.lleixa@urv.cat
Professors/es
LLEIXÀ FORTUÑO, MARIA DEL MAR
Web http://moodle.urv.cat
Informació rellevant La ràpida inserció de les tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a la societat és un fet evident vivim inmersos en la Societat del Coneixement i de la Informació, per això hem d'integrar les TIC a les nostres vides per adquirir unes competències bàsiques que configuraran l'alfabetització digital i l'aprendre a utilitzar-les de forma correcta i eficient com instrument de treball intel·lectual i de relació. Aquestes competències són imprescindibles per participar activament en la Societat del coneixement. La introducció progressiva de les TIC en la disciplina infermera s'ha manifestat a diferents nivells, la revolució que han provocat així com les expectatives de creixement futur, evidèncien la necessitat de formació en TIC. Assignatura virtual, es realitzarà integrament mitjançant l'espai virtual de l'assignatura del moodle de la URV
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent