2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Universitària d`Infermeria
A A 
català 
 
 
Ciències de la Infermeria (2006)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
185121101 BIOÈTICA I Únic anual
Obligatòria 2.5
185121102 BIOÈTICA II Únic anual
Obligatòria 2
185121104 ECONOMIA DE LA SALUT Únic anual
Obligatòria 5
185121105 GESTIÓ DE SERVEIS DE SALUT I SOCIOSANITARIS Únic anual
Obligatòria 6
185121106 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ I Únic anual
Obligatòria 10
185121109 PSICOLOGIA DE LA SALUT Únic anual
Obligatòria 6
185121110 SOCIETAT I SALUT Únic anual
Obligatòria 5
185121111 TEORIES I MODELS INFERMERS Únic anual
Obligatòria 10
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
185121103 CUIDATGES I NOVES DEMANDES DE SALUT Únic anual
Obligatòria 15
185121107 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ II Únic anual
Obligatòria 10
185121108 METODOLOGIA EDUCATIVA Únic anual
Obligatòria 8.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
185121205 ANÀLISI DE DADES QUANTITATIVES Únic anual
Optativa 2.5
185121201 CULTURA I CUIDAR Únic anual
Optativa 3.5
185121207 DILEMES ÈTICS EN LA PRÀCTICA D`INFERMERIA Únic anual
Optativa 2.5
185121208 GÈNERE I PRÀCTICA PROFESSIONAL Únic anual
Optativa 2.5
185121209 INFORMÀTICA APLICADA A LES CIÈNCIES DE LA INFERMERIA Únic anual
Optativa 2.5
185121210 INSTRUMENTS PER A LA RECERCA BIBLIOGRÀFICA EN CIÈNCIES DE LA SALUT Únic anual
Optativa 2.5
185121202 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA Únic anual
Optativa 3
185121203 INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I PROCESSOS DE CANVI Únic anual
Optativa 3
185121211 INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT OCUPACIONAL Únic anual
Optativa 2.5
185121214 PROCESSOS D'ADAPTACIÓ I DOL Únic anual
Optativa 2.5
185121215 PROGRAMES DE SALUT I Únic anual
Optativa 2.5
185121204 PROJECTE D`INVESTIGACIÓ Únic anual
Optativa 15.5
185121217 PSICOLOGIA DE GRUPS Únic anual
Optativa 2.5
185121219 TERÀPIES NATURALS PER A L'AUTOCUIDATGE Únic anual
Optativa 2.5
185121220 VIOLÈNCIA I SALUT Únic anual
Optativa 2.5